Neděle, 19. září, 2021

Antimonopolní úřad povolil spojení velkoobchodních společností s instalatérsko-topenářským artiklem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil svým prvostupňovým rozhodnutím soutěžiteli ZJZ holding, a. s., získat výlučnou kontrolu nad společností MARO, s. r. o., obchod a projekce. Obě společnosti se věnují velkoobchodu i maloobchodu s instalatérským, topenářským zbožím, sanitární technikou či stavebninami. Rozhodnutí už nabylo právní moci.

Společnost ZJZ holding kontroluje řadu společností (zejména společnost Ptáček – velkoochod, a. s.), které jsou činné na území České republiky zejména v oblastech velkoobchodního a maloobchodního prodeje stavebních materiálů. A to mimo jiné i v segmentech prodeje topenářského a instalatérského materiálu, sanitární techniky, koupelnového vybavení, obkladů a dlažeb, inženýrských sítí, krbů a kamen, doplňkově pak prodeje nářadí. Nabývaná společnost

MARO pak působí v odvětvích velkoobchodního i maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, sanitární techniky, koupelnového vybavení, obkladů a dlažeb, inženýrských sítí, krbů a kamen, doplňkově pak prodeje nářadí na území České republiky.

Úřad se v rámci správního řízení zabýval zejména dopady spojení v oblastech velkoobchodního a maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území jak celé České republiky, tak i jednotlivých krajů, kde se činnost spojujících ses stran překrývá, dále v menší míře v oblastech velkoobchodního prodeje inženýrských sítí, velkoobchodního a maloobchodního prodeje kamen a krbů a velkoobchodního prodeje nářadí.

Z provedeného šetření vyplynulo, že na všech v úvahu připadajících geograficky vymezených relevantních trzích bude po realizaci navrhované transakce spojením vzniklý soutěžitel dosahovat tržního podílu nižšího než 25 procent.

„Z celorepublikového hlediska dochází v důsledku posuzované transakce k posílení jednoho z nejvýznamnějších soutěžitelů v dotčených oblastech, nicméně nárůst tržního podílu bude relativně malý. Skupina ZJZ přitom bude vystavena řadě konkurentů, z nichž někteří budou dosahovat obdobného tržního postavení. Navrhované spojení tak podle závěrů ÚOHS nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže,“ dodala Milena Marešová z tiskového odboru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

(ede)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter