Pondělí, 1. března, 2021

Akční plán pro boj s antibiotickou rezistencí: zlepšit situaci by měla osvětová kampaň i benchmarking

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Problematika antibiotické rezistence je jednou z velkých hrozeb na celosvětové úrovni. V Evropské unii každý rok umírá 25 tisíc lidí na infekce způsobené multirezistentními bakteriemi a odhadované náklady na léčbu těchto infekcí spolu se ztrátou produktivity se odhadují na 1,5 miliardy eur ročně. Zlepšit situaci na tomto poli v Česku má nyní za cíl nový akční plán národního antibiotického programu pro období 2019 – 2022. Ten přichází s šesti hlavními cíli, které se snaží preventivně bránit vzniku antibiotické rezistence a s jejími následky se vypořádávat co nejúčinněji.

 

„Používání antibiotik je hlavní příčinou vzniku antibiotické rezistence. Infekce vyvolané rezistentními bakteriemi jsou hůře léčitelné, k jejich léčbě je třeba použití alternativních antibiotik, která mohou být toxická a jejich volba také nákladnější,“ připomíná v úvodu nový akční plán.

Česká republika pochopitelně není ve snaze bojovat s antibiotickou rezistencí jediná. Mezinárodní aktivity zahrnují politickou deklaraci OSN o antimikrobiální rezistenci přijatou v roce 2016, globální akční plán WHO k antimikrobiální rezistenci přijatý v roce 2015 a Evropský akční plán Jednoho zdraví proti antimikrobiální rezistenci přijatý v roce 2017. Český akční plán přitom reflektuje závazky členských států EU, které se v závěrech Rady ministrů zdravotnictví ze dne 17. 6. 2016 zavázaly k přijetí národních akčních plánů k tlumení antibiotické rezistence.

Opatření, s nimiž plán přichází, si ovšem vyžádají náklady. Předpokládá se, že ministerstvo zemědělství bude muset dát na problematiku v období 2019 – 2022 celkem 44 milionů korun, ve zdravotnictví si pak plán vyžádá okolo 4,5 milionu ročně.

„Ministerstvo zemědělství navrhuje navýšit do kapitoly Ministerstva zemědělství v období let 2019 – 2022 každoročně částku pěti milionů Kč investičních prostředků na vybudování elektronického nástroje umožňujícího sledovat používání veterinárních léčivých přípravků na hospodářstvích pro hlavní druhy potravinových zvířat a dále k zajištění úkolů vyplývajících z přílohy k akčnímu plánu národního antibiotického programu (AP NAP) navýšit v roce 2019 rozpočet ministerstva zemědělství o částku sedm milionů Kč, v roce 2020 o částku šest milionů Kč a každoročně v letech 2021 – 2022 o částku 5,5 milionu Kč, a to na základě přijatého usnesení vlády k AP NAP. Finanční prostředky ve výši 3 450 000 Kč/rok, které jsou spojeny s plněním aktivit…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit