Advokátní komoře se nelíbí novela zákona o realitním zprostředkování

Poskytování právních služeb je činnost, kterou realitní zprostředkování nemůže z povahy věci zahrnovat, neboť je zákonem vyhrazena jiným profesím, zejména advokátům, které poskytují zákonné garance kvality těchto služeb. To samé platí o úschovách jakožto zajišťovacích instrumentech, které musí být realizovány nezávislými osobami. Takové jsou výhrady České advokátní komory (ČAK) k návrhu novely zákona o realitním zprostředkování, který projednává sněmovna.

Podle paragrafu 4 vládního návrhu realitní zprostředkovatel v rámci zprostředkovávané záležitosti není oprávněn nabízet úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, ani zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou, notářem nebo advokátem. Z dikce návrhu tak vyplývá, že je sice zakázané úschovu nabízet, ale nikoli provést. Původním záměrem při přípravě zákona přitom bylo, že realitní zprostředkovatel nesmí úschovu ani provést.  V rámci projednávání ve sněmovně Milan Pour (ANO) podal pozměňovací návrh, který zakazuje realitním zprostředkovatelům brát do úschovy vyšší částky než 890 000 Kč. Dominik Feri (TOP 09) navrhuje zcela zakázat poskytování úschov.

Stanovení hranice

Pour v odůvodnění konstatuje, že při projednávání předloženého návrhu zákona v 1. čtení bylo zástupkyní předkladatele – ministryní pro místní rozvoj při odůvodnění zvolené úpravy uvedeno, že je potřeba rozlišovat velké obchody a malé obchody s tím, že v malých obchodech má být umožněno poskytování úschovy realitními zprostředkovateli, ve velkých obchodech by měla být úschova svěřena profesionálům (notářům, advokátům, bankám). „V navrhovaném textu zákona však k žádnému rozlišení na malé a velké obchody nedochází a možnosti poskytování úschov jsou upraveny pro všechny obchody stejně. Pozměňovacím návrhem se tedy navrhuje stanovit hranici, do které by bylo umožněno poskytovat úschovy realitním zprostředkovatelům s tím, že v případě vyšší částky by realitní zprostředkovatel mohl zprostředkovat pouze u notářů, advokátů, bank, zahraničních bank.“ Při stanovení výše této hranice bylo vycházeno podle Poura z údaje obsaženého v důvodové zprávě k návrhu zákona, kde na str. 28 vláda uvádí, že průměrná hodnota realitního obchodu zprostředkovaného vybranými velkými realitními kancelářemi i zástupci menších realitních kanceláří činila v letech 2015 – 2017 cca 890 tis. Kč.

Více čtěte v placené sekci Česká justice plus.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek