Advokátní komora má výhrady k automatické výměně daňových informací

Návrh směrnice Rady Evropské unie, týkající se povinné automatické výměny informací v oblasti daní přináší několik problematických aspektů s ohledem na úroveň ochrany klientů, terminologické nepřesnosti návrhu a navrhovaný rozsah sankcí. Vyplývá to z aktuálního stanoviska ČAK ke zmíněné směrnici. „Považujeme též za nezbytné důrazně oddělit termín optimalizace daně od nezákonných daňových úniků, aby nedocházelo ke zaměňování těchto dvou odlišných termínů,“ konstatuje tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková.


Jak dále vyplývá z uvedeného stanoviska, ČAK problematiku povinného zveřejňování informací daňových zprostředkovatelů dlouhodobě monitoruje a aktivně se zapojuje do jednání na celoevropské úrovni, zejména prostřednictvím Stálého zastoupení ČAK v Bruselu a Rady evropských advokátních komor (CCBE), jejíž je ČAK členem. Na půdě CCBE již vzniklo několik významných dokumentů, které upozorňovaly na aspekty povinného zveřejňování informací ze strany advokátů, jež mohou zásadním způsobem narušit fungování a nezávislosti advokacie.

Narušení povinnosti mlčenlivosti

„Prvním z těchto dokumentů byla odpověď CCBE na veřejnou konzultaci o hlubší transparentnosti korporátní daně ze dne 8. 8. 2015, v rámci které CCBE jasně vyjádřila své obavy z jakéhokoliv rozšiřování transparentnosti prostřednictvím zavedení oznamovacích povinností ze strany advokátů, jelikož tyto povinnosti mohou výrazně narušit jak povinnost mlčenlivosti, tak ochranu důvěrnosti komunikace. CCBE v této souvislosti zdůraznila, že v případě, že se advokát zapojí jakoukoli formou spolupráce do ilegálních aktivit, pak se výše uvedené základní principy samozřejmě neuplatní, jelikož půjde o trestný čin,“ vysvětluje Chaloupková.
Dalším významným souvisejícím dokumentem bylo stanovisko CCBE k veřejné diskusi OECD právě ohledně doporučení ze dne 30. 4. 2015, ve kterém CCBE kromě opětovného zdůraznění základních a klíčových principů upozornila na nesprávné použití slova „promoter“ v souvislosti s advokáty a dále zdůraznila, že povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrnosti komunikace je v kontinentálním právním systému rozsáhlejší než v systému common law a často jsou také přísněji regulovány podmínky pro jejich zproštění, někdy je zproštění povinnosti dokonce i zcela vyloučeno. Tato ochrana je opodstatněná a je naprosto vyloučeno, aby advokát upozorňoval daňové orgány na činnost svých klientů.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Dušan Šrámek