Neděle, 19. září, 2021

39 miliard na rozdávání. Na podzim startuje další „zelená úsporám“. Zaměří se na klimatická opatření v domácnostech

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí připravilo pro další léta pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám. Jde o dotace na energeticky úsporné renovace a stavby rodinných a bytových domů. Do roku 2030 se stát chystá přerozdělit z evropských i národních zdrojů subvence v minimální výši 39 miliard korun.

Příjem žádostí se rozběhne v měsíci říjnu, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, má navázat na stávající program.

Plánovaná etapa dotačního programu přináší nové možnosti, jako rozšíření podpory na bytové domy po celé České republice a sloučení s programem Dešťovka.

„Program Nová zelená úsporám se nám podařilo od roku 2014 nastartovat ve velkém. S vyplacenými 10 miliardami korun více než 65 tisícům příjemcům dnes patří k nejefektivnějším a nejdostupnějším dotačním programům u nás. A zájem o něj neustále roste, jen za první polovinu letošního roku jsme zaznamenali čtyřicetipětiprocentní nárůst v počtu přijatých žádostí,“ bilancuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Čísla podle Brabce ukazují, že program domácnosti motivuje k úsporným rekonstrukcím a stavbám a zvyšuje zájem o obnovitelné zdroje energie.

„Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého a zároveň přináší řadu výhod pro ty, kteří ji už využili nebo teprve využijí. Majitelům rodinných a bytových domů šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady za vstupní investici a zhodnocuje nemovitost. Program Nová zelená úsporám má ale vedle zásadních environmentálních přínosů i přínosy ekonomické, což je potřebné zvláště v době covidové pandemie. Díky zvyšování energetické účinnosti celého bytového segmentu dochází k úsporám spotřebované energie, a tak i snižování emisí CO2. Nezanedbatelný je i jeho přínos z pohledu ekonomiky tím, že zvyšuje konkurenceschopnost malých a středních podniků a počet pracovních příležitostí,“ pokračuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Program Nová zelená úsporám má dle vize Brabce v následující dekádě disponovat rozpočtem minimálně 39 miliard korun. V prvních letech bude program financován z Národního plánu obnovy a následně z podílu výnosů emisních povolenek.

Jádro programu má zůstat stejné, program se má rozrůst o nová opatření i okruh žadatelů. O dotace budou moci zcela nově žádat majitelé bytových domů i mimo Prahu, kteří dosud žádali v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) nebo majitelé rekreačních objektů, v nichž trvale žijí.

Další změnou má být sloučení Nové zelené úsporám s Dešťovkou, dotačním programem zaměřeným na hospodaření s dešťovou vodou.

„Naším cílem je zahrnout dotace pro úsporné bydlení pod jeden program, ze kterého budou moci majitelé rodinných i bytových domů čerpat finance na opatření, která jim uspoří náklady za energie, ale pomohou jim i s adaptací na probíhající změny klimatu. V praxi to bude fungovat tak, že v rámci jedné žádosti bude moci žadatel zkombinovat různá opatření, od zateplení, přes výměnu kotle, instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádrže na dešťovou vodu. Vyřízení dotace se tím výrazně zjednoduší a urychlí, za kombinaci více opatření bude možné navíc získat zajímavé bonusy,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Ministr Richard Brabec. Foto: Ministerstvo životního prostředí

Dotace uspoří polovinu nákladů

Výhodnější podmínky čekají žadatele, i pokud jde o výši dotace. Na půl milionu korun se zvedla podpora výstavby rodinného domu v pasivním standardu. Finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla na vytápění nebo pořízení fotovoltaiky, kde si žadatelé nově mohou požádat o systém, který nejvíce vyhovuje jejich domu.

„Pro strukturálně postižené regiony Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje navíc poskytneme 10 procent zvýhodnění. Částky, které mohou žadatelé na zlepšení svého bydlení získat, nejsou vůbec zanedbatelné a uhradit mohou až polovinu vstupních nákladů,“ upřesňuje ministr.

Majitelé rodinných i bytových domů by mohli podle prezentace ministra dosáhnout na širší nabídku dotací. Vedle již zmiňované Dešťovky, o kterou se program nově rozrostl, bude možné žádat například i o dotaci na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo na pořízení dobíjecí stanice pro osobní vozidla.

„Pod program jsme nově zařadili i dotace na hospodaření s dešťovou vodou, majitelé domů tak nebudou muset žádat ve dvou programech, jako tomu je doposud, ale vše vyřídí v rámci jedné žádosti v NZÚ. V rámci adaptace na změnu klimatu nabídneme majitelům bytových domů také možnost např. zkombinovat zateplení domu s výsadbou stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu. Program pomůže i s výměnou starých neekologických kotlů před jejich zákazem v září příštího roku. Bude se tak doplňovat s kotlíkovými dotacemi pro domácnosti s nižšími příjmy,“ představuje ministr Brabec nové části subvenčního programu.

Kombinace vynesou víc

Čím více opatření žadatel zkombinuje, podle Brabce tím vyšší bonus získá ke standardní dotaci. Majitelé rodinných domů mají za každou kombinaci získat navrch 10 tisíc korun, majitelé bytových domů 20 tisíc korun, bonusy se navíc mohou sčítat.

Pokud například majitel rodinný dům zateplí a vymění kotel, získá za tuto kombinaci bonus 10 tisíc korun. Pokud navíc ještě instaluje fotovoltaiku a pořídí nádrž na dešťovou vodu, obdrží bonus ve výši 30 tisíc korun.

„Cílem je motivovat žadatele, aby dělali kompletní rekonstrukce. Celkem tak mohou domácnosti na bonusech získat více než 90 tisíc korun a majitelé bytových domů dokonce více než 120 tisíc korun,“ vysvětluje smysl bonusů Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který bude administraci programu zajišťovat.

„Kromě bonusů za kombinaci více opatření nabídneme i bonus 20 tisíc korun navíc za kombinaci s kotlíkovými dotacemi. Vztahovat se bude na nízkopříjmové domácnosti, které si požádají o výměnu starého neekologického kotle z kotlíkových dotací, které kraje spustí nejpozději na začátku roku 2022 a současně zateplí svůj dům s dotací Nová zelená úsporám,“ doplňuje ministr Brabec.

Podání žádosti i všech potřebných dokumentů bude probíhat online přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Elektronicky má probíhat i následná komunikace se Státním fondem životního prostředí. Příjem žádostí bude spuštěn v říjnu a do té doby bude možné žádosti podávat ve stávajícím programu.

Na co lze od podzimu čerpat podporu?

 • renovace rodinných a bytových domů a rekreačních domů, využívaných k trvalému bydlení (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
 • stavbu a nákup rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy),
 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • zelené střechy a venkovní stínicí techniku,
 • podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody,
 • využití tepla z odpadní vody,
 • systém řízeného větrání s rekuperací,
 • výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle či napojení na centrální zásobování teplem,
 • systémy pro ohřev vody,
 • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla,
 • výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích bytového domu.

Kdo může o prostředky požádat?

 • majitelé a stavebníci rodinných a bytových domů,
 • společenství vlastníků a pověření vlastníci bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • obce a města vlastnící rodinný či bytový dům,
 • nabyvatelé bytových jednotek nebo rodinných domů,
 • developeři – podnikatelské subjekty,
 • osoby, kterým svědčí právo stavby.

Nové programy

 • podpora bytových domů i mimo Prahu (dosud spadaly pod IROP),
 • zvýšení max. dotace na 50 % u bytových domů,
 • navýšení jednotkových dotací,
 • výhodné bonusy při kombinaci opatření (více než 90 000 Kč u rodinných domů a více než 120 000 u bytových domů),
 • hospodaření s dešťovou vodou jako nová oblast podpory (dosud jako samostatný program Dešťovka),
 • rozšíření podpory výměny zdrojů tepla,
 • zjednodušení a rozšíření podpory FVE (propojení s elektromobilitou),
 • dotovány i trvale obývané rekreační objekty,
 • plná elektronizace – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, online komunikace (už žádné papírování).

Podrobnosti k programu Nová zelená úsporám si lze přečíst zde.

Tomáš Rovný

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter