1,6 miliardy korun podpoří kvalitu českých chovů, pomůže to zvýšit domácí produkci masa

Foto: Ulrike Leone, Pixabay.com

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě usiluje o zvýšení české produkce masa. Finančně proto podporuje i kvalitu českých chovů. 1,6 miliardy Kč z evropských i národních zdrojů půjde proto v letošním roce na zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat.

Podpora tuzemské produkce masa je jednou z dlouhodobých  priorit ministerstva zemědělství. Podle ministra Miroslava Tomana má u masa z českých chovů spotřebitel mj. jistotu, že bylo pod dohledem dozorových orgánů ve všech fázích výroby. V této souvislosti se Toman snaží podpořit české chovatele i finanční podporou životních podmínek hospodářských zvířat.

Pomocí dotací chce ministerstvo zemědělství chovatele motivovat k dodržování nadstandardních podmínek v jejich chovech. Mohou tak vyjít vstříc zvyšujícím se požadavkům domácích prodejců na kvalitu dodávaného masa. „Pokud některý z obchodníků, jako nyní Penny Market, přijde s tím, že bude preferovat odběr masa z chovů, které nadstandardně splňují podmínky pro pohodu zvířat, tak to samozřejmě vítám,“ řekl Toman.“

Z evropských i národních zdrojů ministerstvo v letošním roce poskytne až 1,6 miliardy korun na zlepšení životních podmínek v chovech hospodářských zvířat. Tyto peníze jsou určené například na lepší ošetřování končetin dojnic, chlazení stájí v letním období nebo zvětšení plochy pro selata.

V letošním roce podali chovatelé skotu a prasat zatím celkem 900 žádostí o podporu v celkové výši 730 milionů korun,  to v rámci Programu rozvoje venkova. Ten na období 2014-2020 vyčlenil na tuto oblast zhruba 3,5 miliardy korun. V rámci národních dotací představovala v uplynulých letech podpora zhruba 880 milionů korun ročně, z toho šlo v rámci jednotlivých podprogramů zhruba 330 milionů korun na chovy dojnic, 300 milionů na chovy drůbeže a necelých 250 milionů na chovy prasat. S podobnou částkou pro chovatele počítá ministerstvo i letos.

Pro zlepšení životních podmínek zvířat poskytuje ministerstvo mimo finančních podpor také odborné a metodické poradenství. Pro chovatele pořádá semináře a vzdělávací akce, při kterých se snaží do praxe přenášet nejnovější poznatky z chovu zvířat, které mohou dále zlepšovat jejich životní podmínky.

Podpora domácích chovů je součástí snahy ministerstva zemědělství o dosažení potravinové soběstačnosti ČR v hlavních zemědělských komoditách do roku 2030. Jak jsme již psali v Ekonomickém deníku, Češi jsou soběstační jen v několika málo komoditách jako je mléko, hovězí maso a brambory. Ministerstvo chce v této souvislosti postupně mj. navyšovat stav hospodářských zvířat. Vedle mléka a hovězího masa bychom se 100% soběstační tak měli stát např. i v případě drůbežího masa a vajec.

-sed-